روز بازتاب؛ دهنده واقیعت های عینی افغانستان

احمدی: طی سال روان بیش ازیکهزارقاچاقبرمواد مخدربه شمول اتباع خارجی را دستگیرکرده ایم

وزارت امورداخله میگوید که طی سال جاری 1030 قاچاقبBaaz_mohammad_ahmadiرمواد مخدربه شمول اتباع خارجی دستگیروصدها میل سلاح،صدها عراده موترونیزصدهاتُن مواد مخدربدست آمده است.

لوی پاسوال باز محمد احمدی معین مبارزه با مواد مخدرمیگوید که این عده قاچاقبران ، در پی بیش از یکهزار عملیات پولیس مبارزه با مواد مخدر ازنقاط مختلف کشوردستگیرشده اند.

 

معین مبارزه بامواد مخدروزارت امورداخله اظهار داشت که بیشترین این عملیات ها درولایات جنوب و جنوب غربی کشور انجام شده است.

 

به باوراحمدی فعالیت های پولیس مبارزه با مواد مخدردر مقایسه با سال گذشته 60 در صد افزایش را نشان می دهد.

اومیگوید که درمیان قاچاقبران دستگیرشده اعضای کلیدی شبکه های بزرگ ونیزاتباع خارجی شامل میباشند.

احمدی تصریح نمود که حدود 20 روزقبل نیزیکتن ازاعضای کلیدی شبکه بزرگ بنام حاجی عیسی خان ازولایت نیمروزگرفتارشده است.

موصوف همچنان اذعان داشت که پولیس مبارزه با مواد مخدر درجریان مدت یادشده درپی چندین موردعملیات در مرز های کشور دو خانم ایرانی و سه مرد پاکستانی و تاجکستانی را نیز به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت کرده است.

معین مبارزه باموادمخدروزارت امورداخله تصریح داشت، از نزد  افرادیکه طی 9 ماه سال روان به اتهام قاچاق مواد مخدرازنقاط مختلف کشوربازداشت شده اند ،306 میل سلاح مختلف النوع  و 291 عراده وسایط تیزرفتاروصدهاتُن مواد مخدر به دست آمده است.

بنابراظهارات وی دوسیه های قاچاقبران دستگیرشده به ارگان های عدلی وقضائی فرستاده شده است تادرمورد سرنوشت آنها فیصله صورت بگیرد.

احمدی همچنان گفت که نیروهای پولیس مبارزه بامواد مخدروزارت امورداخله طی 9 ماه گذشته سال جاری بیش ازدوصد تُن مواد مخدر را نیز ازنزدقاچاقبران ونقاط مختلف کشورکشف وضبط کرده اند.

اوتصریح کرد که مواد مخدر بدست آمده شامل کریستال، هیروئین ، تریاک ، مورفین ، چرس و مواد کیمیاوی که در تولید هیروئین استفاده می شود ، می باشد.

اونیزخاطرنشان کرد که طی همین مدت مقدار 135400 کیلوگرام مواد مخدر مختلف النوع را که ازمناطق مختلف کشورکشف وضبط نموده بودند در حضورداشت نماینده های دولتی حریق کرده اند.

ازسوی دیگرمعین مبارزه بامواد مخدروزارت امورداخله اذعان کرد که پولیس آنها همچنان درمدت متذکره توانسته اند بیش از50 باب کارخانه تولید ولابراتوارمواد مخدر را درنقاط مختلف افغانستان شناسائی وتخریب نماید.

موصوف نیزعلاوه نمود که پولیس مبارزه با مواد مخدردرعین حال هزاران بوتل مشروبات الکولی را نیز کشف و ضبط کرده است.

آقای احمدی درمورد محو کشت کوکنار گفت که پولیس در ده ماه اخیر سال روان حدود 26104 جریب زمین زیر کشت کوکنار را در سراسر کشور تخریب نموده است.

وی باآنکه فعالیت پولیس مبارزه بامواد مخدردرمقایسه باسال گذشته را 60 درصد بیشترعنوان میکند امابازهم اومیگوید که عملیات های شان راعلیه کشت،تولید وقاچاق مواد مخدردرسطح کشورگسترش میدهند.

آقای بازمحمد احمدی ضمن اینکه فعالیت های پولیس مبارزه بامواد مخدررا چشمگیرمیداند اما اودرعین حال ازکمبود پولیس مبارزه بامواد مخدرابرازنگرانی کرده ومیگوید که تلاش ها جریان دارد که تا اخیرسال 2014 میلادی شمارپولیس مبارزه بامواد مخدر50 درصد افزایش یابد.

موصوف میگوید که رقم پولیس مبارزه با مواد مخدردرحال حاضربه 2700 تن میرسد که به باور وی  این رقم نمی تواند در مقابل 3 میلیون نفر که مصروف کار و بار مواد مخدردرکشوراند مبارزه جدی نماید.

این درحالی است که حدود20 روز قبل پولیس مبارزه بامواد مخدر،حاجی عیسی خان باشنده اصلی ولایت هلمند ویکتن ازقاچاقبران بزرگ مواد مخدررا که توانسته بود بیش ازده تُن مواد مخدررا قاچاق نماید درولایت نیمروزدستگیرکردند.

آژانس خبری روز

نصیراحمد صدیقی

کابل - 30 جدی

 

نرخ اسعار

1 دالر us 51.45
افغانی
1 یورو en 63.90 افغانی
1 افغانی pk
1.84 کلدار
1 افغانی ir
26.31 تومان

درجه حرارت

ولایت بلند
پاین
کابل 24 24
مزار شریف 27 27
هرات 26 26
قندهار 29 29
جلال آباد 31 31


15c